Siirry sisältöön

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE(523/1999) 10 §:n REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
MyHiMO Oy, HiMO-studio

2. Rekisterin nimi
HiMO-studion asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on MyHiMOn asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista: kontaktihenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tietoa asiakkuudesta.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri on koostettu MyHiMOn asiakastiedoista, jotka on saatu HiMOn tunneille ilmoittautumisen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainonnassa. Kaikissa tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä HiMO-studion asiakaspalveluun.

8. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä voivat käyttää vain HiMO-studion henkilökunta. MyHiMOn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.